ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ․ՄԱՍ 1

Թիրախային լսարան

 • Միջին բուժաշխատող
  • ՍՏՈՄ․ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ
  • ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություններ

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

6

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

5000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Ստոմատոլոգիական բուժքրոջ եվ ատամնատեխնիկի առօրյա աշխատանքում վերջին տարիներին տեղ են գտել զգալի զարգացումներ եվ վերափոխումներ, որոնք փոխել են միջին բուժանձնակազմի պարտականությունների ծավալը և, ընդհանուր առմամբ նրանց դերակատարումը։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿՆԵՐԻ
համար
  
ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝
    
 • Ասեպտիկա, անտիսեպտիկա
 • Դիմածնոտային համակարգի անատոմիա
 • Կարիես
 • Պլոմբավորում
 • Ամալգամ
 • Ատամների հեռացում
 • Կոլապս

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-