Էլեկտրոնային ուսուցողական նյութեր

Առցանց մասնագիտական կրթություն՝ ոլորտի առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ․ՄԱՍ 1

Դասընթացը նախատեսված է ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿՆԵՐԻ
համար
  
ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝
    
 • Ասեպտիկա, անտիսեպտիկա
 • Դիմածնոտային համակարգի անատոմիա
 • Կարիես
 • Պլոմբավորում
 • Ամալգամ
 • Ատամների հեռացում
 • Կոլապս

Կրեդիտներ՝ 5

Դիտել

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝

 • Ատամների հեռացում
 • Առաջնային ձգումով վերքի լավացումը՝ որպես բարեհաջող բուժման առանցքային գրավական 

Կրեդիտներ՝ 8

Դիտել

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝
 
 • Օրթոդոնտիկ բիոմեխանիկայի հիմունքները
 • Օրթոդոնտիկ սարքեր
 • Կոմպլեքս օրթոդոնտիկ բուժում

Կրեդիտներ՝ 8

Դիտել

ԷՍԹԵՏԻԿԱՆ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
 • Ատամների հղկման հիմունքները, կենտրոնական փոխհարաբերության որոշում և արձանագրում
 • Դրոշմի ստացում
 • Լնդի էսթետիկա
 • Վինիրներ (մաս 1, մաս 2, մաս 3, մաս 4)

Կրեդիտներ՝ 9

Դիտել

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ. ՄԱՍ 1

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
 • Անզգայացում
 • Ատամների անատոմիա և էնդոդոնտիկ մուտքի ձևավորում
 • Էնդոդոնտիկ բուժումից հետո ատամի վերականգնում
 •  Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ առաջացող բարդություններ 

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել

ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Կրծքով սնուցում
 • Հավելյալ սնուցում
 • Արհեստական սնուցում
 • Վիտամիններ և միկրո-, մակրոտարրեր

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել

ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Կրծքով սնուցում
 • Հավելյալ սնուցում
 • Արհեստական սնուցում
 • Վիտամիններ և միկրո-, մակրոտարրեր

Կրեդիտներ՝ 5

Դիտել

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ․ ՄԱՍ 1

Դասընթացը նախատեսված է ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ, ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Առաջադիր պլացենտա
 • Պլացենտայի սերտաճման սպեկտր
 • Նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում
 • Ծննդախթանում
 • Ցիտոմեգալովիրուսի վարումը հղիության ընթացքում

Կրեդիտներ՝ 5

Դիտել

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ․ ՄԱՍ 2

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
 • Ախտորոշումը էնդոդոնտիայում
 • Արմատախողովակների մեխանիկական մշակում և լցավորում
 • Բարդությունների վերացում

Կրեդիտներ՝ 7

Դիտել

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝

 • Մանկական ատամնաբուժական սենյակ
 • Կաթնատամների անատոմիա
 • Տեղային անզգայացումը մանկական ստոմատոլոգիայում
 • Կաթնատամների կարիես
 • Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում
 • Չժանգոտող մետաղական ստանդարտ շապիկներ

Կրեդիտներ՝ 4

Դիտել

ԴԵՂԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ, ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝

 • Դեղանյութերը որպես օտարածին մարմիններ
 • Կենսաքիմիական մոնիտորինգը դեղերի ֆարմակոկինետիկայի գնահատման համատեքստում
 • Դեղերի ֆարմակոդինամիկայի կենսաքիմիական ներգործությունը
 • Դեղամիջոցների ազդեցության էկզոգեն և էնդոգեն գործոնները

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել

ՏՈՏԱԼ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՆ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ. ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:
 
ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
 • Ախտորոշում և բուժման պլանավորում  
 • Գիտելիքը և հմտությունները՝ որպես ախտորոշման և բուժման հիմք
 • Ֆունկցիոնալ վերլուծություն
 • Կոմպլեքսային մոտեցումը ռեաբիլիտացիայում
 • MIPP 2A՝ բուժման պլանավորում
 • Ֆունկցիոնալ օպտիմալացման եղանակները 
 • Անհատականացված առաջնային ուղղորդում՝ նշանակությունը։

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել

ԷՍԹԵՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲՐԱԶԻԼԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:
 
ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 • Դիաստեմայի փակում
 • Կոմպոզիտային նյութերից պատրաստված ուղղակի դիմային (ֆրոնտալ) վերականգնումների հարատևություն
 • Դիմային (ֆրոնտալ) ատամների ուղղակի վերականգնում․ Կատարելություն և արդյունավետություն
 • Ժպիտի ռեաբիլիտացիայի եղանակները կերամիկական վինիրների և լյումինիրների օգնությամբ
 • Ուղղորդված կոմպոզտային ռեստավրացիայի տեխնիկա (ներարկումային և ջերմախտացված)
 • Ուղղակի վինիրներ․ ինչպե՞ս է միկրոդետալների նկատմամբ ուշադրությունը հանգեցնում էսթետիկ և հարատև մակրոարդյունքի։

Կրեդիտներ՝ 9

Դիտել