ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

Թիրախային լսարան

  • Միջին բուժաշխատող
    • ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություններ

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

5

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

5000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

ԱՀԿ և ՀՀ ԱՆ խորհրդատվության համաձայն երեխաների առողջության համար լավագույն սնուցման եղանակը կրծքով կերակրումն է։ 6 ամսական հասակից հետո կրծքի կաթին ի լրումն պետք է ավելացվի տարիքին համապատասխան և անվտանգ հավելյալ սնուցում։ Երեխայի նորմալ աճի, զարգացման ինչպես նաև որոշ հիվանդությունների կանխարգելման համար անփոխարինելի են նաև վիտամինները և մակրո-, միկրոտարրերը։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

  • Կրծքով սնուցում
  • Հավելյալ սնուցում
  • Արհեստական սնուցում
  • Վիտամիններ և միկրո-, մակրոտարրեր

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-