ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Թիրախային լսարան

  • Ավագ բուժաշխատող
    • ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«Մեդիտրինա» ՈՒԿ

Տեսակ

Տեսաձայնագրություններ

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

8

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

10000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Ներկայումս օրթոդոնտիկ բուժումը լայն կիրառություն է գտել ոչ  միայն երեխաների, այլև մեծահասակների շրջանում։ Ըստ վիճակագրության երկրագնդի բնակչության ավելի քան 65%-ը ունի ոչ ճիշտ կծվածք, դրանց 1/3-ը կարիք ունի օրթոդոնտիկ բուժման, ընդ որում՝ նշյալ ցուցանիշը տարեց տարի աճում է։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝
 
  • Օրթոդոնտիկ բիոմեխանիկայի հիմունքները
  • Օրթոդոնտիկ սարքեր
  • Կոմպլեքս օրթոդոնտիկ բուժում

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-