ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Թիրախային լսարան

  • Ավագ բուժաշխատող
    • ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ
    • ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություններ

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

8

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

10000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Չնայած ժամանակակից ստոմատոլոգիան ունի բազմաթիվ մեթոդներ և եղանակներ՝ ուղղված ատամի ամբողջականության պահպանմանը, ատամի հեռացումը որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է՝ հետագա, ավելի լուրջ բարդությունների կանխման համար։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝

  • Ատամների հեռացում
  • Առաջնային ձգումով վերքի լավացումը՝ որպես բարեհաջող բուժման առանցքային գրավական 

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-