ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ․ ՄԱՍ 1

Թիրախային լսարան

 • Ավագ բուժաշխատող
  • ԹԵՐԱՊԵՎՏ
  • ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿ
  • ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳ
  • ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություններ

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

5

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

7000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է թեմաներ մանկաբարձա-գինեկոլոգիական արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ, ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Առաջադիր պլացենտա
 • Պլացենտայի սերտաճման սպեկտր
 • Նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում
 • Ծննդախթանում
 • Ցիտոմեգալովիրուսի վարումը հղիության ընթացքում

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-