ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ․ ՄԱՍ 2

Թիրախային լսարան

  • Ավագ բուժաշխատող
    • ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«Մեդիտրինա» ՈՒԿ

Տեսակ

Տեսաձայնագրություն

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

7

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

9000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Էնդոդոնտիկ բուժման արդյունավետության բարձրացումն արդի հիմնախնդիր է ստոմատոլոգիայում։ Ժամանակակից էնդոդոնտիան անհնար է պատկերացնել առանց որակական ռենտգեն հետազոտության, ժամանակակից էնդոդոնտիկ գործիքների և սարքավորումների։ Արմատախողովակների դեղորայքային մշակման համար օգտագործվում են հակասեպտիկներ, ֆերմենտներ, հակաբիոտիկներ, հատուկ ներարկիչներ և հարմարանքներ դրանց լվացման համար։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
  • Ախտորոշումը էնդոդոնտիայում
  • Արմատախողովակների մեխանիկական մշակում և լցավորում
  • Բարդությունների վերացում

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-