ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ

Թիրախային լսարան

  • Ավագ բուժաշխատող
    • ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություն

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

4

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

5000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Ստոմատոլոգիայի կարևոր ուղղություններից մեկը մանկական ստոմատոլոգիան է։ Կաթնատամների խնամքը պակաս կարևոր չէ, քան մշտական ատամների նկատմամբ հսկողությունը և խնամքը։ Բացի բերանի խոռոչի հիվանդությունների բուժումից, մանկական ստոմատոլոգը հսկում է ատամների ծկթման պրոցեսը, գնահատում լեզվի սանձիկի, կծվածքի վիճակը, սովորեցնում երեխային և ծնողներին  ատամների ճիշտ խնամքը, խորհուրդներ տալիս ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝

  • Մանկական ատամնաբուժական սենյակ
  • Կաթնատամների անատոմիա
  • Տեղային անզգայացումը մանկական ստոմատոլոգիայում
  • Կաթնատամների կարիես
  • Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում
  • Չժանգոտող մետաղական ստանդարտ շապիկներ

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-