ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ. ՄԱՍ 1

Թիրախային լսարան

  • Ավագ բուժաշխատող
    • ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ

Պատասխանատու կազմակերպություն

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

Տեսակ

Տեսաձայնագրություն

ՇՄԶ տեսական կրեդիտ

0

ՇՄԶ գործնական կրեդիտ

0

ՇՄԶ ինքնակրթության կրեդիտ

6

Հասանելիության ժամկետ

90 օր

Արժեք

8000 դրամ

Թեմայի արդիականությունը/գիտական նորույթը և/կամ թեմայի կարևորությունը բժշկական պրակտիկայի համար

Ոչ ճիշտ ժամանակին և անորակ իրականացված էնդոդոնտիկ բուժումը հանգեցնում է ատամների վաղ կորստի, օդոնտոգեն վարակների (էնդոկարդիտ, ռևմատիզմ, գլոմերուլոնեֆրիտ) հաճախականության աճի, պրոթեզների ծառայելիության ժամկետի կրճատման։ Էնդոդոնտիկ բուժման արդյունավետության բարձրացումը արդի հիմնախնդիր է ստոմատոլոգիայում։

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է ԲԺԻՇԿ-ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝
 
  • Անզգայացում
  • Ատամների անատոմիա և էնդոդոնտիկ մուտքի ձևավորում
  • Էնդոդոնտիկ բուժումից հետո ատամի վերականգնում
  •  Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ առաջացող բարդություններ 

Դասախոսական կազմ

«ՄԵԴԻՏՐԻՆԱ ՈՒԿ»

-