Էլեկտրոնային ուսուցողական նյութեր

Առցանց մասնագիտական կրթություն՝ ոլորտի առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ

ԴԵՂԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ, ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝

  • Դեղանյութերը որպես օտարածին մարմիններ
  • Կենսաքիմիական մոնիտորինգը դեղերի ֆարմակոկինետիկայի գնահատման համատեքստում
  • Դեղերի ֆարմակոդինամիկայի կենսաքիմիական ներգործությունը
  • Դեղամիջոցների ազդեցության էկզոգեն և էնդոգեն գործոնները

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել