Էլեկտրոնային ուսուցողական նյութեր

Առցանց մասնագիտական կրթություն՝ ոլորտի առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ

ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Կրծքով սնուցում
 • Հավելյալ սնուցում
 • Արհեստական սնուցում
 • Վիտամիններ և միկրո-, մակրոտարրեր

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ․ ՄԱՍ 1

Դասընթացը նախատեսված է ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳՆԵՐԻ, ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ համար

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություններ հետևյալ թեմաներով՝ 

 • Առաջադիր պլացենտա
 • Պլացենտայի սերտաճման սպեկտր
 • Նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում
 • Ծննդախթանում
 • Ցիտոմեգալովիրուսի վարումը հղիության ընթացքում

Կրեդիտներ՝ 5

Դիտել

ԴԵՂԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Դասընթացը նախատեսված է ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԹԵՐԱՊԵՎՏՆԵՐԻ, ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳՆԵՐԻ համար:

ԷՈՒՆ-ը ներառում է տեսաձայնագրություն հետևյալ թեմաներով՝

 • Դեղանյութերը որպես օտարածին մարմիններ
 • Կենսաքիմիական մոնիտորինգը դեղերի ֆարմակոկինետիկայի գնահատման համատեքստում
 • Դեղերի ֆարմակոդինամիկայի կենսաքիմիական ներգործությունը
 • Դեղամիջոցների ազդեցության էկզոգեն և էնդոգեն գործոնները

Կրեդիտներ՝ 6

Դիտել